top of page

אפקט ציפור הדודו - איזו שיטת טיפול עדיפה?

 

מאז ימי פרויד, אבי הפסיכואנליזה, קמו גישות ושיטות שונות ומרובות להבנת נפש האדם ואופן הטיפול בו. בעקבות שפע סוגי הטיפול נערכו לאורך השנים מחקרים רבים במטרה לענות על השאלה "איזה סוג טיפול הכי יעיל להפרעות נפשיות שונות". זו גם שאלה הנשאלת על ידי מי שרוצה לפנות לטיפול ומבולבל מעודף הגישות והשיטות הקיימות. "איזו טיפול הכי מתאים לי ולבעיה ממנה אני סובל?"

 

מתוך שלל המחקרים בספרות שנערכו על שיטות הטיפול השונות, אנו למדים כי יש שיטות שנמצאו עדיפות לטיפול בבעיות מסוימות על פני אחרות. עם זאת, גישה ספקנית עשויה להדגיש את מגבלות חלק מהמחקרים ואת ההטיה של חלקם, כמו למשל שהטיפול הנמצא יעיל הוא בדרך כלל תואם את גישת החוקר, וגם העובדה שעורכים מחקרים רבים יותר לשיטות שקל יותר לחקור אותן (קל לחקור שיטות קצרות עם פרוטוקול קבוע לעומת טיפול דינמי וממושך).

 

אולם בסקירות מקיפות של מחקרים נמצא ממצא מעניין ומפתיע - השוואה של סוגי הטיפול השונים מעידה על יעילות דומה של סוגי הטיפול. ממצא זה התגלה בשנת 1936 וכונה בשם "אפקט ציפור הדודו", הלקוח מתוך הספר אליס בארץ הפלאות, שם מכריזה ציפור הדודו בסופו של המרוץ כי "כולם ניצחו, ולכן כולם יקבלו פרסים". על אף שיטות הטיפול שהתפתחו והתרבו מאז, סקירות עכשוויות יותר של מחקרים מראות כי עדיין אין עדיפות מובהקת לשיטת טיפול מסוימת על פני אחרת.

 

איך מסבירים החוקרים את הממצאים החוזרים ונשנים שלפיהם סוגים שונים של טיפולים מניבים שיעורי הצלחה דומים? כנראה שמה שעובד בטיפול אינו הרכיבים הייחודיים שלו, אלא דווקא הרכיבים המשותפים לכל שיטות הטיפולים. השאלה שצריך לשאול, אם כך, היא לא "איזה טיפול עדיף?", אלא "מה עובד בטיפול?". מחקרים שבדקו את הרכיבים המשותפים בטיפולים השונים מצאו שלברית הטיפולית- לאיכות הקשר המיוחד הנרקם בין המטפל למטופל, יש חשיבות מכרעת בהצלחת הטיפול.

 

לפני שפונים לטיפול כדאי לבדוק ולהכיר קצת את הגישות ומגוון השיטות ולחשוב מה יותר מתאים לי או לקשיים שלי, אך צריך לזכור שאחד הדברים הכי חשובים בטיפול הוא הקשר הנוצר עם המטפל. רק בתוך קשר שמרגישים בו בטוחים ומוגנים, ניתן לדבר בכנות ובפתיחות, לאפשר לגעת בנפש ולחולל תהליכים אמיתיים ומשמעותיים.

bottom of page