top of page

EMDR

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

הקהייה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים

 

EMDR היא שיטת טיפול ייחודית, ממוקדת וקצרה, אשר נמצאה כיעילה מאוד בטיפול בתלונות נפשיות שונות, בעיקר הקשורות לטראומה וחרדה.

הטיפול בשיטת הEMDR מסייע לשנות את התפיסה השלילית שלנו לגבי אירועים קשים שנחוו בעבר, בעזרת שימוש בגירוי דו צדדי (גירוי לשתי אונות המוח לסירוגין) כמו תנועות עיניים ימינה ושמאלה. תהליך זה דומה לעיבוד המידע הטבעי המתרחש בשלב החלימה בשינה.

 

על פי התיאוריה, כאשר מתרחש אירוע קשה ועוצמתי, האדם אינו מסוגל לעבד את המידע באופן רגיל. הוא מוצף בתמונות, בקולות, במחשבות וברגשות שהתרחשו בזמן האירוע. האירוע הקשה אינו מעובד כראוי ומשאיר שברי זיכרונות בנפשו. שברים אלו מתקבעים בחשיבה, ברגש, בגוף ובהתנהגות,  ומשפיעים עליו באופן מודע ולא מודע. בשיטת הEMDR המטרה היא לשנות את האופן בו האירועים נצרבו בזיכרון, באופן כזה שלא יגרום למצוקה ושלא ישפיע לרעה.

 

באמצעות השימוש בתנועות העיניים, או גירוי אחר שמערב את שני אונות המוח לסירוגין, הזיכרון מעובד מחדש באופן אשר מפחית את העוצמה הרגשית הטעונה שבו. במקום שהזיכרון יהיה מקושר בתחושות שליליות, כגון חוסר אונים וחוסר מסוגלות, הוא מקושר מחדש בתחושות חיוביות של התמודדות ומסוגלות. בסופו של התהליך, המצוקה סביב זיכרון האירוע תופחת משמעותית. הטיפול הופך את האירוע מזיכרון טעון, עוצמתי ומטריד, לעוד זיכרון ככל הזיכרונות האחרים.

 

ניתן לטפל בEMDR כטיפול ממוקד בפני עצמו או לשלב את השיטה, במספר פגישות בודדות, במהלך טיפול בגישה אחרת, כאשר עולה צורך נקודתי לעבוד על אירוע קשה מהעבר.

באמצעות שיטה זו, ניתן להגיע באופן מהיר יחסית להקלה בסימפטומים ולהטבה במצב הנפשי.

שיטת הEMDR  נחקרה רבות והוכחה כיעילה מאוד. ניתן לקרוא על כך עוד באתר EMDR ישראל.

bottom of page